Încadrarea în grad de handicap se recomandă atunci când copilul suferă de o boală care îi afectează funcționarea generală, socială, academică și/ sau dezvoltarea. Scopul este realizarea și aplicarea unui plan de recuperare și oferirea de servicii și sprijin financiar necesare pentru integrarea mai bună a copiilor în societate. Există însă numeroase îngrijorări și nedumeriri ale părinților legate de încadrarea în grad de handicap, cine stabilește gradul, ce acte sunt necesare etc., pe care voi încerca să le adresez în acest articol.

Pentru ce diagnostice se acordă grad de handicap?

Gradul de handicap sau dizabilitate poate fi acordat pentru numeroase tulburări, conform tipurilor de handicap: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare. Mă voi concentra însă pe domeniul meu – psihiatria pediatrică

Numeroase diagnostice psihiatrice pot beneficia de grad de handicap pentru copii și adolescenți, inclusiv:

 • Întârzieri în achizițiile psihomotorii (sau retard psihic)
 • Tulburări de spectru autist, tulburări pervazive de dezvoltare, sindrom Rett, alte tulburări dezintegrative ale copilăriei
 • Psihoze majore; schizofrenie; tulburare afectivă bipolară
 • Ticuri severe/ sindrom Tourette
 • Tulburări afective severe – anxietate, depresie
 • Tulburări de comportament severe

Cine stabilește gradul de handicap? Pe ce criterii?

Gradul de handicap se stabilește de către o comisie din structura Direcției generale de asistență socială și protecție a copilului, numită Comisia pentru Protecția Copilului. Aceasta stabilește gradul de handicap pe baza analizei documentelor și evaluării copilului realizată de către o altă structură din DGASPC - Serviciul de Evaluare Complexă. 

Practic, parcursul este: Medic specialist + acte tipizate -> depunere acte la Serviciul de Evaluare Complexa al DGASPC de judet -> Eliberare certificat de incadrare in grad de handicap de către Comisia pentru Protecția Copilului.

Așa cum reiese din schema și explicațiile de mai sus, medicul specialist nu este cel care stabilește încadrarea în grad de handicap și nu formulează niciun fel de recomandări în acest sens. Rolul nostru este să atestăm prezența unor patologii care ar necesita încadrarea – să menționăm diagnosticul. Acest lucru se face prin două acte: scrisoarea medicală și certificatul tip A5.

Dar în funcție de ce se stabilește gradul de handicap? De ce doi copii cu același diagnostic pot beneficia de grade diferite? Este important ca părinții să înțeleagă faptul că diagnosticul nu este suficient pentru un anumit grad de handicap, ci se ia în calcul impactul pe care diagnosticul îl are asupra copilului. Pentru stabilirea unui grad, se folosesc criterii biopsihosociale, cuantificând impactul asupra: participării la activități, socializare, funcționare fizică și psihică, socializarea și participarea la viața comunității. Factori considerați includ: abilitățile învățare, de autoîngrijire,  comunicare și limbaj, mobilitatea, socializarea, etc.

Din acest motiv, se analizează mediul de viață al copilului (familial și comunitar), integrarea academică și comunitară, pe lângă diagnostic, severitatea bolii, stadiul și potențialul evolutiv, etc.

Grade de handicap și serviciile oferite de acestea

Gradele de handicap și beneficiile  sunt:

 • Ușor – alocație dublă
 • Mediu – alocație dublă + buget complementar
 • Accentuat – alocație dublă + buget complementar
 • Grav – cu sau fără asistent personal, caz în care optează pentru asistent personal sau indemnizație lunară

Bugetul complementar/ prestația socială variază anual și are valori de circa 60 lei/ lună (grad mediu) – 300 lei/ lună (grad grav). Asociat, copilul și însoțitorul cu grad accentuat/ grav beneficiază de gratuite pentru transport interurban (cu trenul, autobuzul în limita a 12 călătorii) și urban.  Indemnizația lunară pentru copii cu grad grav la care părinții aleg această variantă este de cca 1300 lei/ lună.

Pe baza planului de recuperare, copilul are acces la un centru de zi pentru copiii cu dizabilitate, unde vor efectua terapii de recuperare (psihoterapie, logopedie, kinetoterapie). În plus, încadrarea în grad de handicap permite prelungirea concediului de creștere a copilului de la 2 la 3 ani. 

Ce acte sunt necesare și unde se depun?

Dosarul necesar pentru încadrarea în grad de handicap se depune la DGASPC-ul din județul de reședință și include:

 • Certificatul vechi (dacă este cazul)
 • Copie Certificat de Naștere și Carte de Identitate copil ( peste 14 ani)
 • Copie Buletin Identitate părinți + Copie flotant (unde există)
 • Certificat Medical tip A5 - eliberat de medic specialist + Scrisori medicale
 • Adeverința de la medicul de familie cu data luării în evidența a diagnosticului din certificatul medical eliberat de către medicul specialist (doar pt prima încadrare)
 • Fișa medicală sintetică completată de medic de familie (după eliberarea certificatului A5)
 • Evaluare psihologică – obligatorie la prima încadrare indiferent de diagnostic, ulterior anual pentru psihiatria pediatrică
 • Ancheta Socială de la Primăria de domiciliu + Anexa pentru anchetă
 • Adeverința de Școlarizare și fișa psihopedagogică
 • Certificat de căsătorie părinți (dacă e cazul)/ certificat căsătorie (pt. părintele recăsătorit care are în încredințare minorul)
 • Sentința divorț (dacă e cazul)
 • Adeverință venit ambii părinți/ decizie de suspendare a contractului de muncă pt. persoanele aflate în concediu de maternitate (pt cei care nu realizează venituri se aduce adeverința de la Administrația Financiară)

Certificatul medical tip A5 și evaluarea psihologică trebuie depuse în maxim 2 luni de la emitere. Astfel, este ideal să începeți dosarul cu 1-1,5 luni înainte de expirarea unui certificat vechi.

Medicul specialist care eliberează certificatul A5 este cel care are în evidență copilul. Acesta poate fi din același județ sau din altul de pe teritoriul României. Totodată, acest lucru înseamnă că nu este recomandabilă eliberarea unui certificat după o singură evaluare de specialitate.

Pentru județul Cluj, Serviciul de Evaluare Complexa poate fi contactat la Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, corp D. Șef Serviciu – Carmen TĂMAȘ. Tel: 0264 420 146 (interior 301), E-mail: sec_copii_cj@dgaspc-cluj.ro. Formularele tipizate se găsesc la: https://dgaspc-cluj.ro/servicii-copil.html. Pentru alte județe, accesați websiteul DGASPC-ului de județ.

Gradul de handicap va fi pentru toată viața?

Așa cum am menționat mai sus, certificatul se reevaluează anual în psihiatria pediatrică/ la 6 luni pentru unele probleme fizice. Acest lucru înseamnă că un copil care va recupera deficitele poate să nu mai aibă nevoie de încadrarea în grad de handicap peste un timp, chiar dacă diagnosticul rămâne același.